אוגנדה, סקר בטיחות

חברת אמאב בשיתוף עם חברת פניקס הנדסה בע"מ העניקה שירותי ייעוץ לממשלת אוגנדה במסגרת פרויקט של הבנק העולמי. הפרויקט רתם צוות אינטרדיסציפלינרי רחב במטרה לשפר את רמת הבטיחות בדרכים במדינה. הפרויקט כלל המלצות הנדסיות לכ- 250 ק"מ  כבישים סלולים בשלושה פרוזדורי-תנועה ספציפיים. ברמת המדינה כולה, הפרויקט כלל  המלצות לתכנון כבישים, אכיפה, חינוך, מענה רפואי, תיעוד וסטטיסטיקה.

מתוך הפרויקט: