בה"ת לפרויקט רובע הכניסה לעיר ירושלים

לצורך בחינת תכנית מבוא העיר ירושלים ולאור האינטנסיביות התנועתית והחשיבות של המתחם, נתבקשה חברת אמאב לערוך בה"ת לתכנית. הבחינה התבססה על תחזיות תנועה לשנת 2030 שהופקו על ידי צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים, וכללה ניתוח רמות שירות לקטעי הדרך ולצמתים המרכזיים, בדיקת השפעתם של קווי הרכבת הקלה המתוכננים, בדיקת השלכותיה של ההפרדה המפלסית המתוכננת, בדיקת תפקוד החניונים התת-קרקעיים כמערך כולל עם קישורים תת-קרקעיים, בטיחות בדרכים, מעברי חצייה להולכי רגל ועוד.

מתוך הפרויקט: