חניון גבעון - מיקרוסימולציה

פיתוח מודל מיקרוסימולציה בתכנת Getram לבחינת תפקוד הכניסות והיציאות של החניון בשעות שיא בוקר, צהריים ולילה. המודל מתייחס לעיכובים הנגרמים בשל הבדיקה הבטחונית ותפעול השער החשמלי. ממצאי המודל משמשים לחישוב עיכובים ורמות שירות בקטעי דרך וצמתים ומהווים בסיס להצעת שיפורים פרטניים.

מתוך הפרויקט: