כביש הטבעת המערבית, ירושלים

תכנון כביש הטבעת המערבי על קטעיו ומחלפיו מתבצע ע"י מספר רב של יועצים. תכנון התנועה של המערכת ברמת-העל וברמה המפורטת מרוכז ומתבצע ע"י אמאב תחבורה. התכנית משתלבת בתכניות לפיתוח מערב ירושלים (תוספת של כ- 25000 יח"ד) וכוללת כביש ממוחלף באורך של 8 ק"מ עם מספר רב של גשרים ומנהרות. במסגרת התכנון נדרשה התחשבות רבה ברגישות הסביבתית של האזור.

מתוך הפרויקט: