כביש 6

תכנון כביש 6 על קטעיו התבצע ע"י מספר רב של יועצים. אמאב תחבורה נבחרה הן ע"י חב' "כביש חוצה ישראל" והן ע"י הזכיין חב' דרך ארץ CJV –  לתפקיד של מרכז תכנון תנועה.

בתפקיד זה הפעילה אמאב תחבורה מודל כלל-ארצי לחיזוי תנועה על מערכת כביש 6 וכבישי הרוחב, קבעה קריטריונים לתכנון התנועתי וביצעה בקרה ופיקוח על תכניות תנועה מפורטות להגשה למשרד התחבורה.

מתוך הפרויקט:

  • Image description
    כביש 6