כפר סבא - תכנית בטיחות לרוכבי אופניים

השלמת מערכת שבילי אופניים בעיר באמצעות הסדרת חציות בכבישים וחיבור קטעי שבילים בשצ"פים. לצד שילוט הוצעו טיפולים שכללו אלמנטים של ריסון ומיתון תנועה כגון שולחנות מהירות, איי תנועה, הצרת רוחב כבישים על ידי אוזניים מהמדרכות.

מתוך הפרויקט: