מדד השוואתי לבחינת תשתיות אופניים עירוניות

  • תשתית בלעדית לאופניים מהווה גורם עיקרי המשפיע על שימוש באופניים לצרכי ניידות.
  • אורך השבילים כשלעצמו לא מאפשר השוואה בין ערים בנוגע להיקף תשתיות האופניים. לצורך ההשוואה פותח ע"י חברת אמאב מדד תשתיות.
  • מדד התשתיות הינו מדד משלב בין שני מדדים:
    • אחוז השבילים מרשת הרחובות הראשית- רשת הרחובות הראשית כוללת רחובות שמהירות הנסיעה בהם עולה על 50 קמ"ש. ברחובות אלה נדרשת תשתית נפרדת לאופניים ולאור זאת חישוב אחוז אורך השבילים מאורך רחובות אלו מאפשר הבנה של פריסת המערכת
    • אחוז המבנים העירוניים בטווח 250 מ' מתשתית אופניים- מטרת מדד זה הוא בחינה של מידת הכיסוי של רשת השבילים בהתייחס לבינוי הקיים בעיר. (מבוסס על מדד שכונה 360)
    • המידע על אורך השבילים והרחובות בערים השונות נלקח ממאגר Open Street Map העדכני לספטמבר 2020.

מתוך הפרויקט: