מודל תחבורתי לעיר מודיעין-מכבים-רעות

אמאב תחבורה הינה היועץ התנועתי בצוות עדכון תכנית המתאר לעיר מודיעין, בהזמנת משרד הבינוי והשיכון. העיר מודיעין צפויה להכפיל ואף לשלש את גודל אוכלוסייתה מכ- 80,000 תושבים כיום, ללמעלה מ- 200,000 אלף במימוש מתארי מלא, ולצורך בחינת התפקוד של רשת הדרכים בחלופות שונות נבנה על ידי אמאב מודל תחבורתי בתוכנת EMME3. המודל מספק תחזיות תנועה ורמות שירות צפויות הן לתחבורה הפרטית, הן לתחבורה הציבורית, עם מימוש הבינוי המתוכנן. סוגיות שנבחנות במסגרת עבודה זו הינן שדרוג הכבישים הבינעירוניים 443 ו- 431, מיחלוף צמתים מרכזיים, פיתוח מוטה תח"צ,  הוספת נתיבים בעורקים עירוניים, רימזור צמתים עירוניים, בחינת התרומה הצפויה מסלילתם של כבישים חדשים אל מול שיקולים סביבתיים וכו'.

מתוך הפרויקט: