מחלף הראל

במסגרת בדיקה להשלכות תחבורתיות של פיתוח מתחם תחבורה ציבורית, חניון חנה וסע, ומרכז מסחרי בתחומי מחלף הראל העתידי, זוהו מאפיינים בטיחותיים יחודיים למחלף, המהווה את אחד ממוקדי התאונות הגדולים בארץ. במסגרת הבדיקה פותחה מתודולוגיה מיוחדת לניתוח המאפיינים וזיהוי המפגעים.

מתוך הפרויקט: