מנהרת הר-הצופים, ירושלים – בקרת מנהרות

במנהרת הר-הצופים תוכננה על ידי משרד אמאב תחבורה ותנועה בקרת תנועה שתשמש בעת חסימת המנהרה ותאפשר, במידת הצורך, הטייה של התנועה לדרכים חלופיות. בקרת תנועה זו מתואמת עם הרימזור בכניסה למנהרה ומגדירה את המצבים בהם תיסגר המנהרה וכמו כן משולבת עם השילוט המתחלף בדרכים המובילות למנהרה.

מתוך הפרויקט: