צומת שילת - בדיקת כדאיות כלכלית ומיקרוסימולציה

צורך בחינת הכדאיות הכלכלית של שדרוג צומת שילת למחלף, הופקו תחזיות תנועה על בסיס המודל העירוני שהוכן על ידי אמאב תחבורה לחלופות התכנון השונות של הצומת, וכן בוצעה בדיקת מיקרו-סימולציה לבדיקת תפקוד המחלף המתוכנן, כולל בדיקת תפקוד תחנות ומפרצי אוטובוס, רמות שירות בצמתים מרומזרים וזמני עיכוב.

מתוך הפרויקט: