תכנון רמזורים

לחברת אמאב ניסיון רב בתכנון מערכות רמזורים ובקרה עירוניות. בין היתר, לַחברה התמחות בתכנון צמתים בהם משולבת העדפה למערכות הסעת המונים ויצירת תנועה רצפיה של אמצעי הסעת המונים באמצעות גל ירוק. תכנון הרמזורים מביא בחשבון את מרכיבי התנועה השונים וכולל ניתוח נפחי תנועה, ניתוח תנאי שטח וסביבה, בחינה מעמיקה של בטיחות הולכי רגל, בחינת חיבור הרמזור לצמתים סמוכים בגל ירוק והשפעתם ההדדית אחד על השני. התכנון כולל תכנון של הסדרי תנועה, הצבה ומיקום של פנסי תנועה בצומת ותכנון של תכנית הזמנים בצומת.

 לחברה ניסיון רב בתכנון רמזורים במערכות דרכים בין עירוניות, וכן בתכנון רמזורים זמניים המתוכננים במסגרת הסדרי תנועה בעת ביצוע פרויקטים תחבורתיים המחייבים הסדרת מעקפים זמניים וכדומה. לחברה ניסיון רב בכתיבה ואישור נהלים לבקרת תנועה במנהרות, נהלים המשלבים בין היתר תכנון רמזורים הכוללים בקרה ושליטה, הפעלת מחסומים, שילוט מסרים וניתוב מתחלף. אמאב תחבורה ותנועה משמשת כבקר תכנון תנועה ורמזורים עבור מחלקות התנועה ברשויות המקומיות, משרד התחבורה, כביש חוצה ישראל וחברת נתיבי ישראל.

 במסגרת תכנון צמתים מרומזרים אנו מפעילים בעת הצורך וע"פ דרישות המזמין מודל מיקרוסימולציה המאפשר אופטימיזציה של מערכות הרמזורים.

להלן דוגמאות לפרויקטים שתוכננו על ידי אמאב תחבורה בתחום זה:

ציר אלוף שדה, רמת גן

במקביל לשיקוע רח' אלוף שדה בצומת אלוף שדה-הירדן, בוצע תכנון מחדש של רמזור אלוף שדה-הירדן והותאם להסדרי התנועה החדשים בציר ולשאר הצמתים לאורך הציר, בהזמנת חברת נתיבי איילון.

כביש 40 עוקף באר-שבע

עם הרחבת כביש 40 לדו-נתיבי בקטע מחנה נתן – צומת הנגב, תוכננו מחדש חמישה רמזורים לאורך הציר, בהזמנת החברה הלאומית לדרכים (מ.ע.צ), קבלן משנה ד.א.ל. הנדסה.

ציר מנחם בגין, מתחם הבורסה, רמת גן

בעקבות עדכון הסדרי התנועה במתחם הבורסה ברמת גן, במסגרת הסדרת גשר מודעי והסדרת מנהרת המעיין, תוכננו חמשת הצמתים לאורך ציר מנחם בגין תוך התחברות לצמתים סמוכים, בהזמנת חברת נתיבי איילון.

כביש אורה-משואה, ירושלים

עם תכנון כביש אורה-משואה ככביש דו-מסלולי, דו-נתיבי, תוכננו 2 צמתים לאורכו, בהזמנת חברת "מוריה", החברה לפיתוח ירושלים.

 כביש 6 חוצה ישראל

עם בניית שלב א' של כביש חוצה ישראל, תוכננו ע"י משרדנו כל הצמתים המרומזרים לאורך המחלפים עבור חברת "דרך ארץ".

צומת ואדי ג'וס וצומת היאט

עם ביצוע כביש הר הצופים, תוכננו מחדש הרמזורים בצומת ואדי ג'וס וצומת היאט ותואמו בגל ירוק עם רמזור מנהרת אשכול. עבודה זו בוצעה עבור חברת "מוריה". בשנת 2011 בוצע עדכון לתכנית הזמנים של צומת ואדי ג'וס.

 

מתוך הפרויקט: