מערכות GIS ברשויות מקומיות בארץ
עיריית ירושלים  
עיריית הרצליה
מאגרי תכניות
מנהל מקרקעי ישראל