רובע הכניסה לעיר ירושלים

במהלך שנת 2009 יזמה עיריית ירושלים באמצעות החברה לפיתוח ירושלים תחרות אדריכלים לתכנון מרחב הכניסה המערבית לעיר. בתחרות האדריכלים זכתה ההצעה של משרד פרחי צפריר, בה התכנון התחבורתי והתנועתי בוצע על ידי חברת אמאב. במסגרת ההצעה מתוכנן פיתוח האזור כרובע עירוני עסקי שוקק ומוטה תחבורה ציבורית, הכולל בינוי אינטנסיבי של שימושים מעורבים בהיקף של כ- 780,000 מ"ר בסמוך למוקדי התחבורה הציבורית העיקריים המתוכננים לעיר. התכנון כולל בין השאר הפרדה מפלסית בשדרות שז"ר, מדרכות רחבות שבצידן שדרות עצים ונקודות מעבר איכותיות בין אמצעי התח"צ, במטרה לשפר לבלי הכר את המרחב הציבורי ואת הנגישות לתח"צ באחד המוקדים החשובים בעיר.

הדמיות באדיבות פרחי-צפריר אדריכלים.

מתוך הפרויקט: