תכנית אב לשבילי אופניים רחובות

חברת אמאב תחבורה עורכת את תכנית האב לשבילי אופניים ברחובות

עבודת התכנון תכלול זיהוי מוקדים עיקריים להגעה באופניים ברחבי העיר, בחינת השפעות שילוב שבילים בדרכים קיימות מבחינת מקומות חניה ומדרכות, והכנת הצעה לרשת עירונית לאופניים כולל חתכים טיפוסיים לשילוב השבילים ברחובות. כחלק מהליך התכנון הוזמן ציבור התושבים להשפיע והשמיע את דעתו במסגרת אירוע שיתוף ציבור ייעודי שנערך לפרויקט.

רשת השבילים העתידית תתבסס על סלילת שבילים ייעודיים, שילוב שבילים בתוך זכות הדרך של הרחובות. פיתוח שבילים בפארקים וסימון רחובות "שקטים" בהם ניתן לרכב באופניים ללא סימון שביל. כמו כן, יבחנו חיבורים לשבילים המשכיים מחוץ לעיר, בתיאום מול התכנית לסלילת רשת שבילי אופניים שמקדמים משרד התחבורה והוועדה המחוזית לתכנון מרכז.

מתוך הפרויקט: