תכנית אב לתחבורה הרצליה

תכנית אב לתחבורה הרצליה הוכנה על ידי חברת אמאב בין השנים 2010-2012 בהזמנת עיריית הרצליה. התכנית התייחסה לכלל אמצעי התחבורה וכללה הכנת תחזיות תנועה במודל ביקוש לשנת היעד 2030. דגש מיוחד ניתן לפיתוח אמצעי תחבורה ירוקה ובכלל זה תחבורה ציבורית עתירת נוסעים ושבילי אופניים והולכי רגל, מתוך מגמה להוביל למיתון השימוש ברכב הפרטי בעיר.

מתוך הפרויקט: