תכנית אב לתחבורה ציבורית, מודיעין-מכבים-רעות

בהזמנת משרד הבינוי והשיכון מכינה חברת אמאב תחבורה ותנועה תכנית אב לתחבורה ציבורית עבור העיר מודיעין-מכבים-רעות. התכנית לוקחת בחשבון את גידול האוכלוסייה המאסיבי הצפוי בעיר, ואת אופייה הטופוגרפי והאורבאני המיוחד, ומעצבת תפיסה חדשה להבטחת תחבורה בת-קיימא בעיר.  במסגרת העבודה מבוצעות הצבות תנועה של חלופות רשת תח"צ על בסיס המודל התחבורתי שפותח לעיר על ידי אמאב תחבורה ותנועה. באמצעות ניתוח והשוואה בין החלופות גובשו המלצות למסלולי קווים, מיקום תשתיות העדפה ואיתור מתחמי מעבר ומסופים איכותיים שיבטיחו רמת שירות גבוהה של תחבורה ציבורית לתושבי העיר.

מתוך הפרויקט: