תכנית אב מלכת הקריות

אמאב תחבורה השתתפה בצוות תכנית האב של עיר חדשה המתוכננת בשטחים פתוחים בין קרית אתא וקרית ביאליק.

בהמשך לתחזיות תנועה שהוכנו ע"י אמאב תחבורה, תשריט התכנית קובע היררכית מערכת הדרכים, זכויות דרך, וכן מגדיר תוואי לקו רכבת קלה, שבילי אופניים ושלבי ביצוע של פיתוח שכונות ואזורי תעשיה.  התכנית מתייחסת לשדרוג מערכת הדרכים הארצית/אזורית בהתאם לביקוש התנועתי הצפוי.

מתוך הפרויקט: