תמ"א 42: תכנית מתאר ארצית לתחבורה יבשתית משולבת

הכנת תכנית מתאר ארצית לתחבורה יבשתית משולבת מס' 42, שתחליף את תמ"א 3 ותמ"א 23. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, בשיתוף משרד הפנים, מנהל התכנון, מבקשים לקדם תכנית לתחבורה יבשתית משולבת לשנת היעד 2040, במטרה ליצור רשת דרכים, תחבורה ציבורית ומסילות שתשרת את האוכלוסייה והמועסקים לשנת היעד. משרד אמאב תחבורה הינו שותף בצוות ההכנה של תמ"א 42 המורכב ממתכנני תחבורה מובילים.

בין הנושאים בהם עסקה חברת אמאב במסגרת הכנת תכנית תמ"א 42: עדכון רשת הדרכים והמחלפים תוך בחינת הצרכים התחבורתיים לשנת היעד, פיתוח מסגרת תכנונית שתבטיח כי בעת הכנת תכניות חדשות לשכונות וערים יתמלאו התנאים הנדרשים לקיומה של מערכת תחבורה ציבורית יעילה; פיתוח של רשת תחבורה ציבורית ארצית תוך קביעת צירים מרכזיים בעלי עדיפות לתחבורה ציבורית; קביעת מיקומים לתחנות מעבר שישמשו להחלפה בין אמצעי תחבורה ציבורית; בחינת אפשרויות השימוש בשטחים כלואים במחלפים לצורך ייעול השימוש בקרקע תוך התייחסות להיבטים בטיחותיים ונגישות תחבורה ציבורית, ועוד.

מתוך הפרויקט: