תע"ש השרון

במסגרת הכנת תכנית מתאר לתע"ש השרון, נבנה על ידי חברת אמאב מודל חיזוי מטרופוליני בתכנת TRANSCAD  הכולל פירוט דרכים, פיתוח עתידי ומערכת תחבורה ציבורית עתירת נוסעים באזור תע"ש השרון ובסביבה המידית לצורך זיהוי בעיות תנועתיות בתרחישי פיתוח שונים בשנים 2020 ו- 2050.

מתוך הפרויקט: