מחלף בית דגן

חברת אמאב ביצעה בקרת תכנון של מחלף בית דגן. במסגרת הבקרה נבדקו רמות שירות, תפקוד הרמפות, ניתנו המלצות לשינויים ושיפורים, וכמו כן נבחנה תצורת המחלף בקונטקסט של המערכת האזורית.

מתוך הפרויקט: