הר חומה, ירושלים

תכנון שכונת הר חומה לשלבי הכנת התב"ע ולתכנון המפורט בוצעו על ידי חברת אמאב בהזמנת משרד הבינוי והשיכון. התכנון מבוצע החל משנת 1995, בהיקף של כ- 6,500 יח"ד, ועד כה הושקעו על ידי משהב"ש עשרות מיליוני שקלים בפיתוח התשתיות בשכונה.

מתוך הפרויקט: