מזרח ירושלים – תכנית אב לתחבורה ציבורית

חברת אמאב תכננה את התחנה המרכזית במזרח העיר ירושלים, ואת מערך קווי השירות הנשענים עליה. תכנון זה הביא לשינוי דרמטי בשירות התחבורה הציבורית בחלק זה של העיר.

מתוך הפרויקט: