תכנית אב לשכונת רחביה, ירושלים

במסגרת תכנית האב שהוכנה לרחביה על ידי חברת אמאב הוצעו פתרונות יצירתיים להתמודדות עם אופיה הייחודי של השכונה, הכוללים בנייה רוויה בלב העיר, סמיכות לצירי תחבורה ראשיים ומוקדים אורבאניים מגוונים. דגש מיוחד הושם על ניצול התת-קרקע בדרכים שונות.

מתוך הפרויקט: