AŠ – צ'כיה

חברת אמאב ביצעה תכנון אדריכלי ותנועתי לפרויקט רחב היקף בפאתי העיר AŠ שבצ'כיה בשנת 2006. הפרויקט כלל סדרת פרויקטים בהיקף בינוי של כ- 700,000 מ"ר, במטרה למנף את הפיתוח העירוני והכלכלי של העיר כולה. בפרויקט הושם דגש מיוחד על הפן התחבורתי, תוך ניצול מקסימלי של רשת הכבישים והמסילות הבינעירוניים הסמוכים לו.

מתוך הפרויקט: