בטיחות

נושא הבטיחות מטופל על ידינו כבר בשלבי התכנון המוקדמים ביותר. החל בתכנון אסטרטגי ליצירת מרחב בטוח ובטיחותי ושימוש באמצעים למיתון תנועה, וכלה בבחינה נקודתית במוקדי תאונות, אנו רואים במענה הבטיחותי קריטריון ראשון במעלה בתהליך התכנוני. העבודה מתבצעת באמצעות סיורים בשטח סקרים ייעודיים ועיבוד מרחבי-סטטיסטי מתקדם של  נתוני תאונות דרכים המתקבלים מן הלמ"ס אחת לשנה.

סקר בטיחות לעיר מודיעין-מכבים-רעות

הכנת סקר בטיחות בדרכים לעיר, שכלל איסוף נתוני תאונות דרכים ובחינת פתרונות בצמתים, קטעים ובנגישות למוסדות חינוך (הורדת תלמידים וכד').

המשך לצפייה בפרויקט

מחלף הראל

במסגרת בדיקה להשלכות תחבורתיות של פיתוח מתחם תחבורה ציבורית, חניון חנה וסע, ומרכז מסחרי בתחומי מחלף הראל העתידי, זוהו מאפיינים בטיחותיים יחודיים למחלף, המהווה את אחד ממוקדי…

המשך לצפייה בפרויקט

אוגנדה, סקר בטיחות

חברת אמאב בשיתוף עם חברת פניקס הנדסה בע"מ העניקה שירותי ייעוץ לממשלת אוגנדה במסגרת פרויקט של הבנק העולמי. הפרויקט רתם צוות אינטרדיסציפלינרי רחב במטרה לשפר את…

המשך לצפייה בפרויקט

כפר סבא - תכנית בטיחות לרוכבי אופניים

השלמת מערכת שבילי אופניים בעיר באמצעות הסדרת חציות בכבישים וחיבור קטעי שבילים בשצ"פים. לצד שילוט הוצעו טיפולים שכללו אלמנטים של ריסון ומיתון תנועה כגון שולחנות מהירות,…

המשך לצפייה בפרויקט