בדיקות תחבורתיות

אנו מבצעים בחינות השלכות תחבורתיות (בה"ת) בכל קני-המידה. הבחינה מתבצעת בהתאם להנחיות משרד התחבורה ומתמקדת בכל ההיבטים והאמצעים התחבורתיים. מושם דגש על המרחב הציבורי והתחבורה הלא-מוטורית, כולל היבטים של נגישות ובטיחות.

מגדל מעריב

חברת אמאב ביצעה במהלך שנת 2017 בדיקה תחבורתית למגדל מעריב עבור חברת הכשרת הישוב. המגדל המתוכנן שבו צפויות 42 קומות מהווה נקודת ציון כלל עירונית הממוקמת על צומת צירי תנועה, המפגישה בין קו הרק"ל האדום לקו הרק"ל הירוק.

בפרויקט הופעלה מתודולוגיה חדשנית שפותחה ע"י חברת אמאב לבחינה של נגישות הולכי הרגל למתחם, מתוך הבנה כי ריבוי הולכי הרגל במרחב מצריך תשומת לב רבה למעברים ולמדרכות במרחב .