בדיקות תחבורתיות

אנו מבצעים בחינות השלכות תחבורתיות (בה"ת) בכל קני-המידה. הבחינה מתבצעת בהתאם להנחיות משרד התחבורה ומתמקדת בכל ההיבטים והאמצעים התחבורתיים. מושם דגש על המרחב הציבורי והתחבורה הלא-מוטורית, כולל היבטים של נגישות ובטיחות.

מגדל מעריב

חברת אמאב ביצעה במהלך שנת 2017 בדיקה תחבורתית למגדל מעריב עבור חברת הכשרת הישוב. המגדל המתוכנן שבו צפויות 42 קומות מהווה נקודת ציון כלל עירונית הממוקמת על צומת צירי תנועה, המפגישה בין קו הרק"ל האדום לקו הרק"ל הירוק.

בפרויקט הופעלה מתודולוגיה חדשנית שפותחה ע"י חברת אמאב לבחינה של נגישות הולכי הרגל למתחם, מתוך הבנה כי ריבוי הולכי הרגל במרחב מצריך תשומת לב רבה למעברים ולמדרכות במרחב .

בדיקת השלכות תחבורתיות- הסכם הגג אשדוד

הסכם הגג שנחתם בין עיריית אשדוד  למשרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון  במהלך שנת 2017 הינו הסכם הגג מהגדולים שנחתמו בישראל והוא כולל כ-40,000 יח"ד.

חברת אמאב ביצעה בדיקה תחבורתית מערכתית המנתחת את ההשפעה התחבורתית של תוספת יח"ד והתעסוקה על המערך התחבורתי בעיר אשדוד תוך דגש על האזור הצפוני של העיר שבו צפויה תוספת של כ-12,000 יח"ד במתחמים שונים.

בחינת ההשפעה התחבורתית התייחסה לצרכים התחבורתיים העתידיים של העיר אשדוד תוך התמקדות בפיתוח אמצעי תח"צ שיאפשרו עדיפות לרכבי תח"צ לאורך צירי היציאה מן העיר: שדירות בני ברית ושד' הרצל והמשך העדפה בדרכים הארציות 41 ו-4 לצורך נגישות מהירה לגלעין מטרופולין ת"א.

קריית שחקים בהרצליה

פרויקט קריית שחקים ממוקם בצמוד לתחנת הרכבת הרצליה, ובמסגרתו תוכננו ע"י רמ"י וחברת סיטי טק כ- 1,650 יח"ד, כ-200,000 מ"ר תעסוקה ומסחר לצד מרכז תחבורה להרצליה. אדריכל הפרויקט הוא משה צור. ייחודו של הפרויקט הוא שילוב אמצעי תחבורה מגוונים ורבים עם מגוון שימושי קרקע. חברת אמאב ביצעה בחינה של ההשפעה הצפויה של בנייה ואכלוס קריית שחקים על רשת הדרכים והתחבורה הציבורית בסביבת הפרויקט וניתנה התייחסות למערכת הדרכים המתוכננת ולמענה הניתן במסגרת תכנון המתחם לתחבורה ציבורית ולאמצעים לא ממונעים.

בדיקת השלכות תחבורתיות - דרום מערב ירושלים

אזור דרום מערב ירושלים, כולל את שכונות קריית היובל, קריית מנחם ועיר גנים, בשכונות אלו, מוצעת התחדשות עירונית הכוללת תוספת אלפי יח"ד.

לבקשת עיריית ירושלים והמנהלת להתחדשות עירונית בהרל"י, נערכה על ידי אמאב תחבורה בשיתוף צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים, בדיקת השלכה תחבורתית לאזור, הכוללת ניתוחים תחבורתיים, בכל הקשור למערכות הסעת המונים, נגישות והליכתיות במרחב (קיימים הפרשי הגובה משמעותיים בחלקי השכונה השונים) ובהתאמה, גיבוש סלי פרויקטים אשר ינגישו את תחנות הרכבת הקלה והמרחב הציבורי להיקף רחב יותר של אוכלוסייה במסגרת ההתחדשות העירונית.

בדיקת השלכות תחבורתיות רובע הכניסה לירושלים

לאור היקפה של התכנית והשפעתה הצפויה על מערכת התחבורה באזור, נתבקשנו ע"י המפקח על התעבורה במחוז ירושלים לערוך בדיקת השפעה תחבורתית (בה"ת) לתכנית מתאר מקומית מס' 101-0051490, "רובע מבוא העיר".

מטרת הבה"ת היא אמידת השפעת הפרויקט על המערכת התחבורתית בסביבתו וגיבוש המלצות לשיכוך השפעות אלה, וזאת כדי לסייע למקבלי ההחלטות בתהליך אישור התכנית.