מודלים ומיקרוסימולציה

לאמאב ניסיון רב בהצבות תנועה ובפיתוח מודלים תחבורתיים, לצורך הפקת תחזיות תנועה וחיזוי רמות שירות. המשרד משתמש במודלים קיימים ומפתח מודלים ייעודיים. בנוסף אנו מתמחים בהרצות מיקרוסימולציה המדמות את המערכת המוצעת ברזולוציה גבוהה, ברמת הרכב הבודד.

מחלפי גלילות- תחזיות תנועה ומיקרוסימולציה

בין השנים 2016-2018 סיפקה חברת אמאב תחזיות תנועה ובחנה באמצעות מודל מיקרוסימולציה את המערכת העתידית המוצעת לסביבת מחלפי גלילות עבור חברת נתיבי איילון.

מערך מחלפי גלילות מהווה נקודת תורפה תחבורתית שבה מתקייים מפגש בין שני צירי אורך ארציים 2 ו-20 וכביש הרוחב הארצי 5. קיומם של מוקדי תעסוקה ומגורים בסביבתו הקרובה של המחלף הצריכה ניתוח מעמיק של ההיבטים התנועתיים במערך המחלפים.

מודל המיקרוסימולציה המפורט אפשר ניתוח מפורט של הקונפליקטים הצפויים במערכת ובחינת הצעות לשיפור התכנון ומזעור הקונפליקטים התחבורתיים.