מודלים ומיקרוסימולציה

לאמאב ניסיון רב בהצבות תנועה ובפיתוח מודלים תחבורתיים, לצורך הפקת תחזיות תנועה וחיזוי רמות שירות. המשרד משתמש במודלים קיימים ומפתח מודלים ייעודיים. בנוסף אנו מתמחים בהרצות מיקרוסימולציה המדמות את המערכת המוצעת ברזולוציה גבוהה, ברמת הרכב הבודד.

מחלפי גלילות- תחזיות תנועה ומיקרוסימולציה

בין השנים 2016-2018 סיפקה חברת אמאב תחזיות תנועה ובחנה באמצעות מודל מיקרוסימולציה את המערכת העתידית המוצעת לסביבת מחלפי גלילות עבור חברת נתיבי איילון.

מערך מחלפי גלילות מהווה נקודת תורפה תחבורתית שבה מתקייים מפגש בין שני צירי אורך ארציים 2 ו-20 וכביש הרוחב הארצי 5. קיומם של מוקדי תעסוקה ומגורים בסביבתו הקרובה של המחלף הצריכה ניתוח מעמיק של ההיבטים התנועתיים במערך המחלפים.

מודל המיקרוסימולציה המפורט אפשר ניתוח מפורט של הקונפליקטים הצפויים במערכת ובחינת הצעות לשיפור התכנון ומזעור הקונפליקטים התחבורתיים.

תת"ל 43 וכביש 57

תת"ל 43 היא תוכנית להרחבה ומחלוף דרך מס' 4 בקטע שבין מחלף הדרים למחלף נחל חדרה.

כביש 4 בקטע זה עובר במרכז הארץ ומהווה ציר תחבורה מרכזי וחשוב. מטרת התכנית היא שיפור רמת השירות והבטיחות למשתמשים בדרך, הסדרת הגישה ליישובים וחיבור לכבישי רוחב באמצעות מחלפים.

התוכנית כוללת הקמת מחלפים, הרחבת מספר הנתיבים משני נתיבים בסיסיים לשלושה או ארבעה נתיבים, תשתית להעדפת תח"צ, דרכים חקלאיות, שבילי אופניים וכן גשרים ומעברים להולכי רגל ורוכבי אופניים.

נתב"ג, מחלף חבד - מיקרוסימולציה

חברת אמאב ערכה בין השנים 2018-19 בדיקה במודל מיקרוסימולציה, לבחינה של מערך הכניסה החדש המוצע לנתב"ג דרך מחלף חבד . מטרת הבדיקה הייתה בחינה של תפקוד המערכת לאור פעילות הבידוק והמערך התפקודי פנימי של נמל התעופה- טרמינל 3.

במסגרת העבודה פורט המודל התחבורתי המטרופוליני, תוך הוספת קטעי דרך  ואזורי תנועה ויצירת מטריצת מוצא-יעד מפורטת המשקפת את הפיתוח העתידי של נמל התעופה. כמו כן נעשה כיול למודל על פי ביקושים (Adjusment demand) לתנועות בנתב"ג ובגישות אליו בהתאם לספירות תנועה עדכניות.

תכנית אב לתחבורה חדרה ותחזיות

במסגרת עריכת תכנית אב לתחבורה לחדרה פיתחנו מודל תחבורתי ייעודי למערכת העירונית. בעזרת המודל ערכנו תחזיות תנועה לשנת היעד בתכנית, כולל שלביות ביצוע, והמלצנו על פרויקטים תחבורתיים נקודתיים הנדרשים על מנת לממש את מטרות תכנית האב. במודל נבדקו מספר חלופות תחבורתיות ונערכו הצבות פרטניות לצורך בחינת סוגיות ספציפיות.

עקרונות מנחים לתכנית האב:

  • פיתוח מרחב עירוני התומך במגוון תנועות ברחוב: אופניים, הולכי רגל, תחבורה ציבורית ורכב פרטי
  • עיצוב מרחב עירוני עם רשת רחובות יעילה המקשרת בין חלקי העיר
  • יצירת מרחב המאפשר קישוריות בינעירונית יעילה ליוממות מבוססת תחבורה ציבורית ורכיבת אופניים

מתחם רכבת סבידור- מיקרוסימולציה

חברת אמאב ערכה בדיקת מודל מיקרוסימולציה למתחם סבידור עבור נתיביי איילון. מטרת הבדיקה הייתה לבחון את תפקוד מתחם סבידור, הכולל: רק"ל-קו סגול, מסוף אוטובוסים, חניון הבא וסע, חניית אופנועים ומוניות. כמו כן, במיקרוסימולציה בחנו את תפקוד הצמתים באזור ובצמוד למתחם ואת תנועת הולכי רגל במרחב.