רמזורים ובקרת תנועה

לאמאב ניסיון רב בתכנון מערכות רמזורים ובקרה עירוניות. אנו מתמחים בתכנון צמתי העדפה להסעת המונים ויצירת "גל ירוק", רמזורים בדרכים בין עירוניות ורמזורים זמניים (בעת ביצוע פרויקטים), בכתיבה ואישור נהלים ברמות שונות ועוד. אמאב משמשת כבקר תכנון תנועה ורמזורים עבור רשויות המקומיות, משרד התחבורה, כביש חוצה ישראל וחברת נתיבי ישראל.

רמזורי העדפה אשדוד

אמאב הייתה אחראית על תכנון וביצוע 20 רמזורים המשלבים העדפה אקטיבית לתחבורה ציבורית בתוואי ה-BRT באשדוד, במסגרת פרוייקט הגל הירוק אשדוד; ועוד כ-15 רמזורים רגילים בשלבי הביצוע השונים של הפרוייקט.

התכנון כלל בניית תכנון מערכתי לכל הפרוייקט; תכנון מפורט כולל הסדרים הנדסיים בצמתים שבתחום התכנון; תכנון תכניות גלאים יעודיים לצורך העדפה לתח"צ; ותכנון ותיכנות תכניות זמנים תואמות להסדר, לרבות שימוש בתכנה ייעודית לתכנון רמזורים המשלבים העדפה אקטיבית, תוך יישום מידע מהגלאים הפרושים בשטח.

הפרוייקט בוצע עבור עירית אשדוד בתמיכת משרד התחבורה, במסגרת הקול קורא להסדרת תוואי לתח"צ מועדפת באשדוד. ניהול הפרוייקט בוצע עבור עירית אשדוד ע"י חברת וקסמן גוברין.

רמזורי העדפה מטרונית נשר

בין השנים 2015-2016 עסקה אמאב תחבורה בתכנון מערכתי ל16 צמתים מרומזרים בתוואי מטרונית נשר המשלבים העדפה לקו המטרונית (BRT) בנשר, במסגרת הארכת קווי המטרונית לנשר, המהווה שלב מקדים לתכנון רמזורים המשלבים העדפה לתח"צ וקובע את מאפייני התכנון הדרושים לצורך תכנון ותפעול רמזורים המשלבים העדפה לתח"צ.

התכנון כולל פריסת ביקושים וקביעת נפחי תנועה לתכנון, תכנון מערך כולל של ניהול תנועה לאורך הציר, זיהוי ומיפוי הצירים החלופיים שיש לטפל בהם במסגרת הפעלת הפרויקט וגיבוש תכנית לניהול תנועה סביב הפרויקט.

התכנון בוצע עבור חב' יפה נוף, חיפה.

צומת גבעת משואה

חברת אמאב תחבורה תכננה פרויקט זה שכלל ביטול מעגלי תנועה בציר רח' קוליץ והפיכתם לצמתים מרומזרים. הפרויקט קודם ע"י חברת מוריה לצורך השלמת ציר תנועה חלופי מ/אל הדסה עין כרם מ/אל אזור דרום מערב ירושלים לאחר פתיחת כביש אורה-משואה לתנועה.

 חברת אמאב תכננה את הסדרי התנועה והרמזור בנוסף לתכנון עבודות סלילה, התאמת קולטנים למערכת ניקוז קיימת עקב השינויים הגיאומטריים בצומת. עבודתנו כללה תכנון הסדרי תנועה סופיים, רמזורים, הסדרי תנועה זמניים ושלבי ביצוע.

מנהרות נעמי שמר, הר הצופים ירושלים

חברת אמאב תכננה את כביש הר הצופים אשר מהווה כיום, כניסה חדשה לירושלים ממזרח (מעלה אדומים ויישובי הבקעה). הפרויקט כלל צמד מנהרות באורך של כ-600 מ' הכוללות 2 נתיבי תנועה בכל כיוון ומערכת רמזורים המחוברים ביניהם בגל ירוק, באזור הצמתים ואדי ג'וז ואהרון קציר. בין היתר, כללה עבודתנו כתיבת נוהל לסגירת ופתיחת המנהרות במצבי חרום. מערכת של שילוט פריזמתי ושילוט ניתוב מתחלפים, רמזורי בקרה, מחסומים, חיבור ותכנון מחלף הזיתים שבקצהו המזרחי של הכביש.