רמזורים ובקרת תנועה

לאמאב ניסיון רב בתכנון מערכות רמזורים ובקרה עירוניות. אנו מתמחים בתכנון צמתי העדפה להסעת המונים ויצירת "גל ירוק", רמזורים בדרכים בין עירוניות ורמזורים זמניים (בעת ביצוע פרויקטים), בכתיבה ואישור נהלים ברמות שונות ועוד. אמאב משמשת כבקר תכנון תנועה ורמזורים עבור רשויות המקומיות, משרד התחבורה, כביש חוצה ישראל וחברת נתיבי ישראל.

רמזורי העדפה אשדוד

חברת אמאב משמשת כיועצי התנועה בפרויקט המובל ע"י משרד האדריכלים נעמה מליס. תכנית המתאר לעיר גבעתיים עוסקת  בהתחדשות העיר  המאופיינת בצפיפות מגורים גבוהה (השנייה בצפיפותה בישראל). התכנית מתווה עקרונות לפיתוח מערכת שבילי אופניים והעדפת תח"צ באופן שיתמוך בהפחתת השימוש ברכב הפרטי. ומגדירה חתך רחובות בקנה מידה אנושי תוך הפנית החניות למרחב תת הקרקע והרחבת שטחי המדרכות לצורך התווית תכנון רחובות המעודדים הליכה ברגל.   

רמזורי העדפה מטרונית נשר

בין השנים 2015-2016 עסקה אמאב תחבורה בתכנון מערכתי ל16 צמתים מרומזרים בתוואי מטרונית נשר המשלבים העדפה לקו המטרונית (BRT) בנשר, במסגרת הארכת קווי המטרונית לנשר, המהווה שלב מקדים לתכנון רמזורים המשלבים העדפה לתח"צ וקובע את מאפייני התכנון הדרושים לצורך תכנון ותפעול רמזורים המשלבים העדפה לתח"צ.

התכנון כולל פריסת ביקושים וקביעת נפחי תנועה לתכנון, תכנון מערך כולל של ניהול תנועה לאורך הציר, זיהוי ומיפוי הצירים החלופיים שיש לטפל בהם במסגרת הפעלת הפרויקט וגיבוש תכנית לניהול תנועה סביב הפרויקט.

התכנון בוצע עבור חב' יפה נוף, חיפה.