תחבורה ירוקה ותחבורה ציבורית

אנו רואים חשיבות רבה בתכנון המקדם שימוש באמצעי תחבורה אלטרנטיביים ובהם תחבורה ציבורית, תנועת הולכי רגל, רוכבי אופניים, ונגישות לבעלי מוגבלויות. אנו גאים במעורבותנו הפעילה בתכנון תחבורה אלטרנטיבית וירוקה.

תכנית אב לשבילי אופניים – רחובות

תכנית האב מקודמת בימים אלה עבור עיריית רחובות. מטרת התכנית הינה יצירת תשתית לפריסת שבילי אופניים נרחבת ויעילה בעיר רחובות, תוך שמירה על ממשק עם שאר אמצעי התחבורה השונים. כחלק מהכנת התכנית, נעשה ניתוח מעמיק של המצב הקיים והבנת המצב התכנוני העתידי בעיר, להתאמה מיטבית של התכנית בשלבי המימוש השונים.

 • התכנית כוללת מספר שלבים:
  • זיהוי מוקדי משיכה/יצירה עיקריים
  • זיהוי צירים ראשיים בין מוקדי הביקוש
  • הגדרת אזורי מיתון תנועה פוטנציאליים
  • יצירת חתכי דרך
  • יצירת ודירוג חלופות רשת האופניים
  • שלביות ביצוע

 

בהכנת התכנית נעשה שימוש בכלים מתקדמים לניתוח: מודל ת"א לחיזוי תנועה על בסיס תכנת Emme – נתוני אוכלוסיה ומועסקים, כלי Network Analasys , מיפוי וניתוח מרחבי – ArcGis Pro,