תכנון פיזי וניקוז

המשרד מעורב בתכנון שכונות מגורים חדשות, סלילת דרכים ורחובות חדשים ושידרוג רחובות קיימים. התכנון הפיזי כולל קביעת גבהים לאורך הדרך, תכן גיאומטרי, חתכי אורך ורוחב, תכנון ניקוז מי נגר עילי, תכנון עבודות עפר, פרטי סלילה וביצוע וכמובן פיקוח עליון במהלך העבודה וסיומה עד למסירה למזמין. 

כיכר ציון ירושלים

ביצוע עבודות התחדשות בכיכר ציון בירושלים, במטרה להפוך את המרחב למקום נעים לשהייה, ישיבה ומנוחה. הפיכת הכיכר למוקד משיכה המאפשר התכנסויות, מעגלי שיח, הפגנות והופעות.

לאחר זכיית משרד אדריכלים בתחרות עיצוב הכיכר, נתבקשה חברת אמאב, לעזור לעירייה ואד' העיר, להוציא לפועל את התכנית האדריכלית. הפרויקט כלל התמודדות עם נושאים פיזיים, ניקוז והסדרי תנועה במרקם פעיל ותוסס. הפרויקט הוזמן ע"י חברת עדן והביצוע הסתיים בשנת 2019.

חאן שער הגיא

חברת אמאב מתכננת עובר רשות הטבע והגנים (רט"ג) את מרכז מורשת הפלמ""ח בשער הגיא.

עבודתנו כללה תכנון עבודות ניקוז, סלילה והסדרי תנועה לדרך הגישה והחניה בפרויקט. הפרויקט החל בשנת 2017 והסתיים בשנת 2019.

פיתוח המרחב הציבורי בהר חוצבים

חברת אמאב מתכננת עבור החברה לפיתוח מזרח העיר ירושלים (פמ"י), את עבודות הסלילה והניקוז לפיתוח המרחב הציבורי באזור התעסוקה הר חוצבים. שלב א' לקראת ביצוע ואנו מקדמים עתה את תכנון שלב ב'.

צומת שער בנימין

חברת אמאב מתכננת הסדרי תנועה חדשים להרחבת צומת הגישה לא.ת שער בנימין מכביש ארצי מס' 60 והקמת רמזור חדש לאור הצדק ברור לרמזור בצומת. משרדנו משמש כמתכנן מוביל בפרויקט, כולל תכנון פיזי וניקוז, ריכוז ותאום התכנית בין היועצים. הפרויקט הוזמן ע"י החברה לפיתוח מטה בנימין, והוא מקודם לביצוע בתאום עם חברת נתיבי ישראל (נת"י). שלב התכנון התחיל בשנת 2018 והסתיים בשנת 2020.

מחלף עין חמד

פרויקט מחלף עין חמד הוזמן ע"י חברת ערים בשנת 2015. מטרת הפרויקט: הסדרת נגישות לכביש מס' 1 ממבשרת ציון, על מנת לאפשר פיתוח מגורים ותעסוקה מדרום ליישוב והוצאת "תנועה עוברת" מתוך שדרות החוצבים. 

לאחר בחינת מספר רב של חלופות, נבחרה חלופה המותאמת ביותר מבחינה אקולוגית וסביבתית לתוואי השטח, על מנת לשמור על המעיינות והגן הלאומי באזור. החלופה כוללת גשר יחיד באורך 200 מ' וגשר נוסף באורך 250 מ'.