תוכניות אב ומתאר

אמאב שימשה ומשמשת יועצת תנועה לתוכניות אב ומתאר רבות עבור רשויות מקומיות, משרדי ממשלה ועוד. אנו פועלים בצוותים אינטרדיסציפלינריים תוך הקפדה על תכנון המתחשב בכלל האתגרים והתחומים התחבורתיים.

תכנית מתאר
כוללנית לגבעתיים 

חברת אמאב משמשת כיועצי התנועה בפרויקט המובל ע"י משרד האדריכלים נעמה מליס. תכנית המתאר לעיר גבעתיים עוסקת  בהתחדשות העיר  המאופיינת בצפיפות מגורים גבוהה (השנייה בצפיפותה בישראל). התכנית מתווה עקרונות לפיתוח מערכת שבילי אופניים והעדפת תח"צ באופן שיתמוך בהפחתת השימוש ברכב הפרטי. ומגדירה חתך רחובות בקנה מידה אנושי תוך הפנית החניות למרחב תת הקרקע והרחבת שטחי המדרכות לצורך התווית תכנון רחובות המעודדים הליכה ברגל.