תוכניות אב ומתאר

אמאב שימשה ומשמשת יועצת תנועה לתוכניות אב ומתאר רבות עבור רשויות מקומיות, משרדי ממשלה ועוד. אנו פועלים בצוותים אינטרדיסציפלינריים תוך הקפדה על תכנון המתחשב בכלל האתגרים והתחומים התחבורתיים.

תכנית מתאר
כוללנית לגבעתיים 

חברת אמאב משמשת כיועצי התנועה בפרויקט המובל ע"י משרד האדריכלים נעמה מליס. תכנית המתאר לעיר גבעתיים עוסקת  בהתחדשות העיר  המאופיינת בצפיפות מגורים גבוהה (השנייה בצפיפותה בישראל). התכנית מתווה עקרונות לפיתוח מערכת שבילי אופניים והעדפת תח"צ באופן שיתמוך בהפחתת השימוש ברכב הפרטי. ומגדירה חתך רחובות בקנה מידה אנושי תוך הפנית החניות למרחב תת הקרקע והרחבת שטחי המדרכות לצורך התווית תכנון רחובות המעודדים הליכה ברגל.

 

תכנית מתאר כוללנית ראש העין

העיר ראש העין מצויה בתהליכי התפתחות מואצים שיוצרים אתגרי תחבורה משמעותיים​.

חברת אמאב מלווה את העירייה ביעוץ שוטף הנוגע לכלל היבטי התחבורה​ החל משנת 2014.

בשנת 2015 הושלמה הכנת תכנית אב לתחבורה לעיר שמתווה את אופן פיתוח תשתיות התחבורה בעיר תוך מתן דגש על פתרונות תח"צ מתקדמים ומענה לאמצעים לא מנועיים.​

חברת אמאב ממשיכה ללוות את  העיר ביעוץ בתחום התחבורה ואנו משמשים כיועצי תכנית מתאר ראש העין העומדת לקראת הפקדה בשנת 2020. ​

תכנית מתאר כוללנית מודיעין מכבים רעות

חברת אמאב הינה מתכננת התנועה והתחבורה במסגרת הכנת תכנית המתאר לעיר מודיעין עבור עיריית מודיעין. התכנית מנוהלת ע"י צוות של נעמה מליס אדריכלים ואמאב תחבורה הם יועצי תחבורה ואחראיים בהכנת נספח תנועה.

נספח תנועה  שם דגש על קישוריות בין חלקי העיר ע"י הגדרת היררכית כבישים, חתכים מוצעים לכבישים, שדרוג מערך תח"צ בעיר, לרבות סלילת מערכת של שבילי אופניים בין אזורי המגורים, העבודה, הלימודים, הפנאי, מוקדי התחבורה. 

נספח תנועה כולל: נספח היררכיית הדרכים מוצעת, נספח תחבורה ציבורית מוצע  ונספח מערכת שבילי אופניים מוצעת.

תכנית מתאר כוללנית לאשדוד

חברת אמאב משמשת כיועצי התנועה בפרויקט המובל ע"י משרד האדריכלים מילול-קורן . תכנית המתאר לעיר אשדוד מתווה יעד פיתוח של כ-350,000 תושבים לעיר המשמשת כמוקד תעסוקה מרכזי בדרום המטרופולין . התכנית מציעה  הגדרה מחודשת להיררכיית הרחובות בעיר, תוספת של כניסות חדשות לעיר לצורך שירות הפיתוח העתידי ומציעה הרחבה של מערך הסעת ההמונים הארצי והמטרופוליני לשירות תושבי העיר והמועסקים בה. כמו כן, התכנית שמה דגש על פיתוח מערכת שבילי אופניים והעדפת תח"צ באופן שיתמוך בהפחתת השימוש ברכב הפרטי.

תמ"א 42 – תכנית מתאר ארצית לתחבורה יבשתית

התמ"א מתקיימת במסגרת חוק התכנון הבניה. עיסוקה העיקרי – קביעת יעודי קרקע ותנאים לתכנונם. חלק מכריע בפיתוח התחבורה בהווה ובעתיד קשור בשכלול המדיניות, בנושאי תפעול ובהשקעות.

התכנית קובעת מערכת תחבורה ארצית אינטגרטיבית, יעילה, מקיימת, מעודדת פיתוח כלכלי ואת ייעול השימוש בקרקע, מקדמת צמצום פערים חברתיים, תוך כיבוד הנוף והסביבה​.

לצורך תכנון התמ"א הוכן מודל לתחזיות לביקושים לנסיעות (מבוסס על המודל הארצי של משת"ח).